Dự án Quốc tế đã sử dụng Termimesh

Sysco Facility Houston - Hoa Kỳ

 

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2