Dự án Quốc tế đã sử dụng Termimesh

Tòa nhà Marina Bay Sands - Singapore

Hình ảnh minh họa 1

Hình ảnh minh họa 2